ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง

ผู้แต่ง : บำเพ็ญ ไชยรักษ์ และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2577 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/6816.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ