อุดรูรั่วโรงไฟฟ้าชีวมวล

ผู้แต่ง : ธัญญาภรณ์ สุรภักดีและคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2610 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/7790.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ