อาหาร ถ่านหิน : จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรมพนมสารคาม สนามชัยเขต

ผู้แต่ง : ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2758  และ  http://www.sem100library.in.th/medias/10918.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ