แรงงานนอกระบบกับความมั่นคงทางสุขภาพ

ผู้แต่ง : ชัฏสรวง หลวงพล และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2608 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b7788.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ