การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรง

ผู้แต่ง : สุธาวัลย์ เสถียรไทย
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2565 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/6550.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ