นาโนเทคโนโลยีกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ผู้แต่ง : พรวิไล คารร์ และ จารึก ไชยรักษ์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2539 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/5156.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
พรวิไล คารร์
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
นาโน, เทคดนโลยี, สมัชชาสุขภาพ