รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2542 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b5179.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ