เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2

ผู้แต่ง :สง่า ลือชาพัฒนพร
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2557 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b6541.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ