ปาฐกถาพิเศษและสุนทรพจน์ โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาวะจากวิกฤติซ้ำซ้อน

ผู้แต่ง :จารึก ไชยรักษ์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2503 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b4328.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ