ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง : พรธิดา เวียงสงค์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2599 และ http://www.sem100library.in.th/medias/b7708.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ