สู่การพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ รักษาชีวิตคนคนมาบตาพุด

ผู้แต่ง : บำเพ็ญ ไชยรักษ์ และ สมพร เพ็งค่ำ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2543 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b5180.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ