ปาฐกถาพิเศษสุนทรพจน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

ผู้แต่ง : นิรชา อัศวธีรากุล และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2678 และ http://www.sem100library.in.th/medias/b9311.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ