หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2414 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b3357.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ