คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษา ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : อภิราชย์ ขันธ์เสน,ไพศาล ลิ้มสถิตย์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2318 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b2159.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
คำค้น: 
คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษา ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ