แนวทางการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2480 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/4106.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คำค้น: 
แนวทาง, รับฟังความคิดเห็น, ธรรมนูญสุขภาพ