รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ผู้แต่ง : นาตยา แท่นนิล
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2525 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b4398.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ