ทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ

ผู้แต่ง :อำพล จินดาวัฒนะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7648
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ