แผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้เงาอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง :เดชรัต สุขกำเนิด, เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2487 และ http://www.sem100library.in.th/medias/4179.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ