แกะรอยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549 อยู่เย็นเป็นสุขฯ

ผู้แต่ง :สุนีย์ สุขสว่าง, วิวัฒน์ วนรังสิกุล
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2534 และ http://www.sem100library.in.th/medias/4710.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ