ปฏิรูประบบสุขภาพ : สิทธิหน้าที่ของคนไทย

ผู้แต่ง :บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2169 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/b1405.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ปฏิรูปสุขภาพ, สิทธิ