รายงานการศึกษา "ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพื้นบ้านของแม่น้ำโขงตอนล่างบริเวณ อ.ปากชม และเชียงคาน"

ผู้แต่ง :องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต และเครือข่ายชาวบ้านปากม-เชียงคาน
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7646
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ