คนกับเหมือง:อนาคตเมืองเลย

ผู้แต่ง :สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2572 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/6648.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ