ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นค้าปลีกข้ามชาติกับเศรษฐกิจพอเพียง จะทำอย่างไรต่อไป

ผู้แต่ง : เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2173 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1435.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ