ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ คนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ คนไทย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561