ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ “หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดเวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง "E-Sport" เกม กีฬา ท้าทาย "โรคดิจิทัล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม