ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ สช. ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ กระบวนการนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานทางปัญญาภาคเหนือ 4PW-NORTH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม