ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเพื่อตรวจสอบโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม