ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของพนักงานที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประสานจัดหาช่องทางออกอากาศ ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประสานงานสื่อมวลชนเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระเบียบวาระเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม