ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที “สช. เจาะประเด็น” ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง กินเปลี่ยนชีวิตหยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม