ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม