ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเสวนา "จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย" และเปิดตัวนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บตาย" ในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม