ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับบทเรียนการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในพื้นที่นำร่องจังหวัดร้อยเอ็ด ลำปาง ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำคำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อนำเสนอการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในรูปแบบ Power Point Slide ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม