ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับบทเรียนการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในพื้นที่นำร่องจังหวัดร้อยเอ็ด ลำปาง ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม