ในน้ำไม่มียา ในนามีอิสระ (กรณีตัวอย่าง)

ผู้แต่ง :ฐาปนา พึ่งละออ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2256 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/1878.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ