ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม (กรณีตัวอย่าง)

ผู้แต่ง: รวิวารโฉมเฉลา
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่: http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2262 หรือ http://www.sem100library.in.th/medias/1884.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ