เรื่องเล่าชาวสมัชชาสุขภาพ "วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา"

ผู้แต่ง : ถนอม ขุนเพชร์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2484 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/4166.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ