เมล็ดพันธุ์สมิหลา (สมัชชาจังหวัดสงขลา)

ผู้แต่ง : ชาคริต โภชะเรือง
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2463 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/4013.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ