การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาเฉพาะพื้นที่ฯ

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บุญเทียน; ศิริธร อรไชย
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2547 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/6531.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ