10 ปี: บทเรียนสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง : ไพศาล เจียนศิริจันดา; ภัทรินทร์ เข้มแข็ง; นพดล มั่นศักดิ์ 
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2546 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/6283.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ