ทศวรรษสมัชชาสุขภาพกำแพงเพชร

ผู้แต่ง : สุดารัตน์ ศิริพงษ์; ธีรภัทร เทพพันธ์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2550 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/6534.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ