สู่สุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี; พิศาลธรรมวาที,พระ; ศันสนีย์ เสถียรสุต,แม่ชี; โสภณ สุภาพงษ์;
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2170 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b1423.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ