ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา; ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา;
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7488
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ตามรอยพ่อ, การพัฒนา, ยั่งยืน