ชุดความรู้ผ่านพระสงฆ์นักพัฒนา

ผู้แต่ง : พระวิสิทธิ์ จิตวิสิทโธ ,ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7515 

หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ