ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม