ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการและประสานงานจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อเสนอการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย สมรรถนะ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม