ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างผลิตไวรัลคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ หรือการขับเคลื่อนงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายปฏิบัติระดับพื้นที่และธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเวทีเสวนา สช. มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล “ธรรมนูญสุชน แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ cloud service เพื่อให้บริการเว็บไซด์ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลจิตอาสาและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการการจิตอาสาที่มีเวลาเป็นตัวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม