ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือ “สรุปการสัมมนาวิชาการไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์ซองและกระดาษหัวจดหมาย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที ในการจัดประชุมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม