ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชีและปิดโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสรุปเนื้อหา (Proceeding) จากห้องเสวนานโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม