ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดส่งแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผ่าน LINE@ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ พิมพ์หนังสือ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่ง “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม