ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 4 ประเภท กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ สานักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (http://kbphpp.nationalhealth.or.th/) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์การใช้งาน และตู้ตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม