ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดเวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง "E-Sport" เกม กีฬา ท้าทาย "โรคดิจิทัล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ จัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือ ภารกิจและทิศทาง 2561: สช. กับขบวนการชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ขอบเขตของงาน และราคากลาง ของงานวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 มิุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม